Przejdź do treści

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Dworku Starościńskiego, ul. Sikorskiego 10 (I piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miasta
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
  5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
  6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie” na 2020 rok;

b) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym;

     c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

9. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                

         Janusz Rzepka

Content Menager pon., 12/08/2019 - 14:55 Drukuj 154
facebook