Przejdź do treści

Zaproszenie na X Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
4. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat;
d) w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
e) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
f) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

8. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
10. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                

/-/Janusz Rzepka

 

Administrator UMK wt., 09/07/2019 - 08:02 Drukuj 184
facebook