Przejdź do treści

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie Przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXXVI/291/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa Krasnymstawie


Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Sokołowskiego, Polewanej i Okrzei w Krasnymstawie [ Pobierz ]


Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie [ Pobierz ]

Załącznik [ Pobierz ]


Uchwała Nr XXXVI/310/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Królowej Sońki i Królowej Jadwigi w Krasnymstawie. [ Pobierz ]


Załącznik [ Pobierz ]


Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Miasta Krasnystaw w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Miasta Krasnystaw w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Miasta Krasnystaw w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa w Krasnymstawie
[ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XX/164/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXXIV/253/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Okrzei. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXXII/246/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Józefa Piłsudskiego, Bronisława Piekarskiego, Władysława Sikorskiego, Porucznika Zręba w Krasnymstawie [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ciągu komunikacyjnego ulic Polewana – Kościuszki – Gawryłowa – Nieczaja w Krasnymstawie. [ pobierz ]

Ciąg komunikacyjny:
[Załączniki]
 


Uchwała Nr XVIII/145/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw dla terenu położonego w rejonie ulic: Kaczej, Kołowrót, Kościuszki, Kilińskiego, Gawryłowa. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XVIII/144/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw dla terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sikorskiego, Piekarskiego, Piłsudskiego. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr V/40/2003 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XLIX/340/2002 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XL/278/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 25 października 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XL/277/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 25 października 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XL/276/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 25 października 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXXV/253/2001 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ] 

Mapa 1Mapa 2Mapa 3Mapa 4Mapa 5
 


Uchwała Nr XXVII/193/2000 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 28 września 2000r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXII/155/2000 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXII/154/2000 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXII/153/2000 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XX/134/2000 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 3 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu. [ pobierz ]

Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XLV/303/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedla lubelskie cz. „B” w Krasnymstawie. [ pobierz ] 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnystaw

 


UCHWAŁA NR XII/86/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw

Mapa studium

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Strona tytułowastrony 2 - 72

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW - UWARUNKOWANIA ROZWOJU: Strona tytułowastrony 2 - 101

Załącznik rysunkowy nr 1 
Załącznik rysunkowy nr 2 
Załącznik rysunkowy nr 3
Załącznik rysunkowy nr 4
Załącznik rysunkowy nr 5
Załącznik rysunkowy nr 6


Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw


Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw


Uchwała Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw


Uchwała Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnegostawu

Developer czw., 28/12/2017 - 15:48 Drukuj 506
facebook