Przejdź do treści

X Sesja Rady Miasta

W dniu 15 lipca br. odbyła się X Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Po podaniu porządku obrad radni przedstawili interpelacje i zapytania odnoszące się do sytuacji panujących w mieście. W tej sesji uczestniczył Pan Lucjan Cichosz poseł na Sejm RP.

Podczas posiedzenia poruszano sprawy m. in. remontu murów będących zarysem dawnego ratusza miejskiego znajdujących się w centralnej części krasnostawskiego rynku, problemów z oświetleniem ulicznym na osiedlu Chmielna II oraz opracowaniem i umieszczeniem na stronie internetowej Żłobka Miejskiego ogólnych zasad rekrutacji dzieci do ww. placówki.

Content Menager śr., 17/07/2019 - 13:34 Drukuj 198
facebook