Przejdź do treści

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw udostępnionych dla przewoźników i operatorów których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Krasnystaw

 • lokale użytkowe

 • ustalanie numerów porządkowych budynków

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • dzierżawa gruntów

 • użytkowanie wieczyste

 • gospodarka mieszkaniowa

 • gospodarka komunalna

 • opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów

 • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości

 • wyrażenie zgody na prowadzenie robót budowlanych na działkach stanowiących własność Miasta Krasnystaw

 • lokalizacja zjazdu

 • lokalizacje infrastruktury 

 

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Kierownik - Ewa Filip

tel. 82 576 21 57 wew. 170
pokój nr 25

Administrator UMK śr., 02/01/2019 - 21:31 Drukuj 440
facebook