Przejdź do treści

Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie

Od 1 lipca 2019 r. Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystępuje do realizacji kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS  w Krasnymstawie” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
                                                                                                                                                                                                             

Termin realizacji X.2019 r. – VII. 2020 r.

Planowana wartość projektu to 374 101,08 zł,

w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Treść pisma

Informacja

Content Menager śr., 03/07/2019 - 11:41 Drukuj 73
facebook