Przejdź do treści

Oferta inwestycyjna

Dlaczego warto inwestować w Krasnymstawie?

Krasnystaw jest miastem posiadającym wiele atutów. Miasto jest bez wątpienia jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce. Potwierdzają to poczynione inwestycje oraz liczne wyróżnienia i nagrody. Krasnystaw jest miejscem, w którym dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić komfort każdemu mieszkańcowi, turyście, czy też inwestorowi. Na wspomniany wcześniej komfort składa się wiele czynników. Krasnystaw jako lider w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych może poszczycić się jedną z najlepszych w Polsce baz sportowych, licznymi inwestycjami proekologicznymi, wyremontowanymi szkołami, czy tez przebudowywanymi drogami. Miasto pięknieje i staje się coraz bardziej  nowoczesne, czego efektem jest rosnąca rozpoznawalność Krasnegostawu na skalę kraju. Miejscowość zaistniała w czołówce jednego z seriali TVP, jak również została wizytówką Lubelszczyzny w spocie reklamowym promującym województwa Polski wschodniej. Wszystko to nie jest dziełem przypadku. Wybór Krasnegostawu jako miejsca inwestycji to wybór konsekwentnego rozwoju.

Świadectwem tego właśnie rozwoju są przedsiębiorstwa, które już zdecydowały się prowadzić działalność w Krasnymstawie. Gospodarczy krajobraz miasta wzbogacają znane w całej Polsce firmy takie jak Cersanit IV Sp. z o.o., czy też Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnystawie. Wśród najważniejszych działających na terenie Krasnegostawu firm z pewnością wymienić należy także Kartonex Sp. z o.o., Energoremont Sp. z o.o., jak również Fermentownię Tytoniu w Krasnymstawie. Funkcjonują tu także liczne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. Niewątpliwie czynnikami ułatwiającymi inwestowanie w mieście są obowiązujące dokumenty strategiczne, takie jak Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw. Trwają także prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Położenie Krasnegostawu oraz prowadzone w mieście i regionie inwestycje są kolejnym czynnikiem wyróżniającym Krasnystaw na mapie kraju jako miejsca świetnego do rozwoju przedsiębiorczości. Miasto położone jest na trasie drogi ekspresowej nr 17, a w niedalekiej odległości znajdują się przejścia graniczne. Ponadto, budowa drogi szybkiego ruchu S17 oraz Portu Lotniczego Lublin już w najbliższej przyszłości sprawi, że Krasnystaw będzie miał świetne połączenie komunikacyjne nie tylko z Polską, ale także całą Europą. Nie bez znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości są także inwestycje drogowe prowadzone przez miasto. Wśród najważniejszych wymienić należy chociażby „Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska-Ukraina”, czy też przebudowy ulic Leśnej i Borowej, które prowadzą do najważniejszych w mieście zakładów produkcyjnych. Dbałość o inwestorów przejawia się także w licznych działaniach, które wpływają na rozwój gospodarczy w sposób pośredni poprzez rozwój różnych sfer życia, takich jak sport, edukacja, ekologia, czy też kultura. Dzięki poczynionym działaniom Krasnystaw staję się coraz bardziej przyjazny nie tylko inwestorom, ale także mieszkańcom i turystom oraz rozpoznawalny w kraju.

Krasnystaw zdobył liczne wyróżnienia w dziedzinie sportu i rozwoju infrastruktury sportowej. Miasto posiada tytuły Sportowej Gminy, Aktywnego Miasta, jak również jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Liczne obiekty sportowe, spośród których wymienić należy chociażby Stadion Miejski wraz z przyległym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy też Ogólnodostępne Strefy Rekreacji Dziecięcej plasują miasto w ścisłej czołówce jeśli chodzi o dostępność i nowoczesność bazy sportowej wśród miast powiatowych w Polsce. Doskonała baza sportowa przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności miasta zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających jednocześnie dając potencjał do promocji Krasnegostawu na arenie ogólnopolskiej poprzez organizację wydarzeń sportowych. Ponadto, nowoczesne przyszkolne obiekty sportowe korzystnie wpływają rozwój krasnostawskiej młodzieży.

Konsekwentny rozwój to słowa doskonale charakteryzujące Miasto Krasnystaw. Jest tak w każdej sferze życia. Nie może być inaczej także w sferze edukacji. Miasto posiada doskonale utrzymane i wyremontowane ośrodki edukacyjne, które zapewniają komfort i wysoki poziom kształcenia dając krasnostawskiej młodzieży możliwie jak najlepsze warunki do pewnego startu w dorosłe życie. Zapewniające wyskoki komfort życia, a zarazem spokojne miasto to świetne miejsce do osiedlania się i prowadzenia szczęśliwego dorosłego życia. Krasnystaw inwestuje w młodzież licząc na to, że w przyszłości młodzież zainwestuje w Krasnystaw. W tym celu niezbędne są miejsca pracy, które mogą zapewnić pojawiający się w mieście inwestorzy.

Miasto Krasnystaw to miejsce, w którym rozwój i przyjazny inwestorom klimat współgrają z dbałością o środowisko. Wiele miejskich inwestycji wyposażanych jest w kolektory słoneczne. W 2003 roku Miasto zostało laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Gmina Przyjazna Środowisku” organizowanego pod patronatem prezydenta RP, a od 2007 r. posiada tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”. Tak znaczący tytuł przyznany został miastu nie tylko ze względu na nienaganny stan środowiska, ale także z powodu licznych widocznych w mieście inicjatyw i inwestycji proekologicznych. Do najważniejszych z nich bez wątpienia można zaliczyć projekty „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz” oraz „Kompleksowy system gospodarki odpadami na obszarze gminy i miasta Krasnystaw”. Miasto prowadzi selektywną zbiórkę odpadów oraz sukcesywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom obywateli i władz miasta utworzono Stały Punkt Zbierania Elektrośmieci. Nie sposób pominąć faktu, że miasto od 2001 roku, poprzez użytkowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków przyczynia się do budowania proekologicznej gospodarki komunalnej. Prowadzenie firmy w Krasnymstawie świadczy więc jednocześnie o odpowiedzialności i dbałości firmy o środowisko.

Do popularności miasta w skali kraju bez wątpienia przyczyniają się Chmielaki, które przyciągają do Krasnegostawu nie tylko licznych turystów i artystów, ale także przedstawicieli chmielarstwa, piwowarstwa, branży browarniczej oraz wiele firm, które decydują się na promocję poprzez sponsoring imprezy. Chmielaki są więc nie tylko atrakcją turystyczną i rozrywkową, ale stanowią też istotne forum wymiany poglądów oraz zdobywania kontaktów biznesowych. Nie małą rolę odgrywa tutaj tez corocznie organizowane w Krasnymstawie forum gospodarcze.

Nie ulega wątpliwości, że Krasnystaw to miejsce, w którym z wielu powodów warto inwestować. Jest to miasto, które stając się coraz lepsze, bardziej znane i nowoczesne jednocześnie daje te same możliwości pragnącym rozwinąć tu swój biznes inwestorom.

Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 3054/1 
o powierzchni 2,6223 ha, położona przy ulicy Kościuszki 79

Charakterystyka:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, ogrodzona;
- 1 km od centrum miasta;
- sugerowane przeznaczenie – przemysł, składy, bazy.

Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna TAK ø 600 mm; Vipro
woda TAK ø 100 mm; PCV
energia elektryczna TAK  
gaz TAK ø 150 mm; PE; śred. ciśnienia

 

Nieruchomość oznaczona jako działki Nr 139/1, 139/2, 139/3 
o powierzchni 2,2150 ha, położona w pobliżu ulicy Rejowieckiej

 

Charakterystyka:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona; 
- położona w sąsiedztwie Rejonowego Zakładu Energety-cznego;
- 50 m od drogi wojewódzkiej nr 812 do Chełma i Zamościa;
- 3 km od centrum miasta;
- sugerowane przeznaczenie – przemysł, składy, bazy.

Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna TAK ø 200 mm; PCV
woda TAK ø 110 mm; PCV
energia elektryczna TAK  
gaz TAK

ø 65; stal; średniego ciśnienia

 

Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 705 
o powierzchni: 1,5342 ha, położona przy ulicy Nieczaja 12

 
Charakterystyka:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, ogrodzona;
- graniczy z rzeką Wieprz; 
- 200 m od drogi wojewódzkiej nr 812 do Chełma i Zamościa; 
- 500 m od centrum miasta; 
- sugerowane przeznaczenie – usługi, handel.

Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna TAK

o 200 mm; PCV

woda TAK o 100 mm; AC
energia elektryczna TAK  
gaz TAK

o 32 mm; stal; śred. ciśnienia

Osoba do kontaktu:

Justyna Naczas, Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
Plac 3-go Maja 29, Pokój nr 25, Tel. (0-82) 576-21-57 wew.

Developer czw., 28/12/2017 - 15:36 Drukuj 206
facebook