Przejdź do treści

Odnawialne Źródła Energii - NABÓR ANKIET

Data wydarzenia

Od 10 do 24 czerwca br.

We wrześniu 2019 r. Miasto Krasnystaw zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wniosek zostanie złożony w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na podstawie wstępnego regulaminu konkursu (wersja do konsultacji udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) możliwe będzie dofinansowanie montażu:

  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • pomp ciepła,
  • kotłów na biomasę (pellet), 

Przewidywana wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ankieta OZE

Informacja ogólna

Prezentacja ze spotkania

 

Tytuł: plakat

Content Menager wt., 18/06/2019 - 13:14 Drukuj 712
facebook