Przejdź do treści

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015 r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2019.52 ze zm.). Więcej informacji: http://www.krasnystaw.pl/wybory-lawnikow-na-kadencje-2020-2023.
facebook