Przejdź do treści

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych utworzyło Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych utworzyło Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie.  Uzyskano na ten cel  grant w wysokości 150 tys. zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Konkurs grantowy był ogłoszony w 2016 r. przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS”, natomiast 28 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego i przystąpiliśmy  do realizacji projektu. Na utworzenie CEZiA  składał się remont pomieszczeń i adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku na ul.Piłsudskiego 66A w Krasnymstawie oraz instalacja centralnego ogrzewania, klimatyzacji i fotowoltaiki, a następnie wyposażenie sali szkoleniowo-konferencyjnej. W budynku zastosowano  technologie oszczędzające energię i ograniczające emisję szkodliwych substancji: pompy cieplne, ogrzewanie kapilarne i fotowoltaikę (OZE) – rozwiązania te nie tylko pomagają chronić środowisko, ale też znacznie obniżą koszty eksploatacyjne budynku. Nowoczesna sala szkoleniowo-konferencyjna, wyposażona w sprzęt do prezentacji multimedialnych, w której będą odbywać się organizowane przez nas warsztaty i szkolenia dla osób z grup defaworyzowanych: osób młodych, bezrobotnych, osób 50+ i osób niepełnosprawnych. Będą rozwijały potencjał społeczny i zawodowy uczestników poprzez szkolenia zawodowe, warsztaty przedsiębiorczości, umiejętności miękkich, biuro karier.

 

Zapraszamy do kontaktu: biuro.cezia@wp.pl

 

Informacja: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych

Content Menager ndz., 08/07/2018 - 10:45 Drukuj 28
facebook