Przejdź do treści

Honorowi Obywatele

Rok 1994 - Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XXXIX/220/94 z dnia 29.IV.1994 r.

Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności przy elektryfikacji i gazyfikacji Krasnegostawu.
- dr inż. Ryszard Rabiega – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego w Zamościu;
- inż. Wacław Sennik – Z-ca Dyrektora ds. technicznych Karpackich Okręgowych Zakładów Gazowniczych w Tarnowie.


Rok 1995 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XIII/75/95 z dnia 26.VI.1995 r.
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą dla rozwoju miasta, w szczególności za prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz Krasnegostawu za pośrednictwem Prywatnej Fundacji „Hilfe fur Polen” przede wszystkim dla Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Liceum Społecznego.
- Wiltrud Wessel – Założycielka Fundacji „Hilfe fur Polen”; obywatelka RFN.


Rok 1997 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XXXVIII/251/97 z dnia 6.XI.1997 r.
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za starania na rzecz odnowienia kościoła św. Franciszka Ksawerego.
- ksiądz Prałat Piotr Kimak – Dziekan Dekanatu Krasnystaw-Wschód


Rok 2004 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XVIII/147/2004 z dnia 24.VI.2004 r.
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za wkład w rozwój duchowy, materialny i kulturalny Krasnegostawu.
- ksiądz Kanonik Ryszard Winiarski – Proboszcz Parafii św. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Rok 2017 - Uchwała  Rady Miasta Krasnystaw Nr XXII/192/2017 z dnia 02.II.2017 r. Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za propagowanie historii Krasnegostawu.


dr inż.  Kazimierz Stołecki

Z wykształcenia chemik, adiunkt i kierownik Pracowni Badań Kinetycznych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W jego dorobku znajduje się ponad 50 artykułów naukowych, około 10 patentów oraz ponad 170 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Z zamiłowania badacz i popularyzator historii Krasnegostawu: autor pierwszej monografii rodzinnego miasta, udostępnionej czytelnikom także w formie elektronicznej, stale współpracuje z czasopismem „Nestor”, publikując efekty swojej pracy. W 2009 roku odznaczony Orderem Nestorii przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor” za poświęcenie sprawom naszego miasta.

Rok 2018 -

Rok 2018 - Uchwała Nr XXXVII/299/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw

Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą dla rozwoju miasta, w szczególności za prowadzenie działalności na rzecz rozwoju Chmielaków Krasnostawskich

Marek Suliga

zm. 19 września 2018 r.

Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw, Przewodniczący Konsumenckiego Konkursu Piw, Certyfikowany Sędzia Piwny, wieloletni juror European Beer Star, były Mistrz Bractwa Piwnego i przyjaciel społeczności krasnostawskiej.

Pracował społecznie przy organizacji wydarzenia przez czternaście lat, promując Chmielaki oraz rozwijając Konsumencki Konkurs Piw, poprzez poszukiwania nowych browarów startujących corocznie w konkursie oraz nagłaśnianie wydarzenia w kręgach piwnych stowarzyszeń. Działał szczególnie na rzecz rozwoju Konsumenckiego Konkursu Piw. Rozwinął jego formułę, dostosował do światowych trendów oraz współtworzył jego rozpoznawalną markę. Nadzór i opieka merytoryczna, jaką sprawował nad konkursem, zwiększyły prestiż wydarzenia. Dzięki niemu w Krasnymstawie rozwinął się największy tego typu konkurs w Polsce.

Developer czw., 28/12/2017 - 15:39 Drukuj 89
facebook